Проект на ЕК „Съвместни дейности за надзор на пазара 2016” (JA 2016) съгласно сключен Грантов договор № 739851 - JA2016 - GPSD

15.11.2017
Сподели тази новина

PROSAFE и органи за надзор на пазара стартираха проект JA2016 „Съвместно действие за надзор на пазара на потребителски стоки”

 

Съвместните действия целят да се постигне идентифициране и премахване на опасни продукти от Европейския пазар и да се осигурят възможности за по-нататъшна оценка и усъвършенстване на най-добрите практики в областта. При тези съвместни дейности ще се вземат проби от редица продукти, които ще се проучват и тестват, ще се оценят резултатите и ще се предприемат съответните действия срещу опасните продукти, които са били открити на пазара.

Проектът официално стартира на 01 септември 2017 г. и е с продължителност 26 месеца.                 В него участват 32 органа за надзор на пазара от 25 държави-членки и държави от ЕИО. Проектът е съфинансиран от Европейската Комисия и се координира от PROSAFE, организация с нестопанска цел, която обединява служители за надзор на пазара от цяла Европа и в целия свят.

През следващите две години органите за надзор на пазара ще идентифицират и премахнат несъответстващи продукти в следните  категории: изделия за грижа за деца (детски креватчета и приспособления за носене на бебе – слингове, кенгуру), пластмасови играчки, електрически уреди (уреди грижа за косата), лични предпазни средства (оборудване за катерене), електрически инструменти (ударно-пробивни бормашини).

Проектът е съвкупност от съвместни дейности, свързани с надзора на пазара на продукти, както следва: разработване на методи и хоризонтални дейности, специфични дейности за съответните продукти, дейности по управление на проекта и дейности за координация.

Хоризонталните дейности ще се извършват в рамките на съвместните действия и ще включват разработване на нови методи и на модели за оценка на риска, повишаване ефекта от проведените съвместни действия, решаване на възникващи нови и спешни въпроси, електронно обучение, прилагане на най-добри практики.

Специфичните дейности за продукти ще включват: дейности за надзор на пазара, тестване на продукти, оценка на риска на тестваните продукти и последващи дейности, които трябва да се предприемат.

Комисията за защита на потребителите участва в специфичната дейност в проект „Съвместни дейности 2016” за надзор на пазара на стоки относно продуктовата група „Изделия грижа за деца” (приспособления за носене на бебета и детски креватчета).

Основните рискове при приспособленията за носене на бебета са опасност от падане на децата, задушаване, удушаване и химически рискове. При детските креватчета основните рискове са опасност от нараняване, прищипване на крайници, заклещване, задавяне.