КОМЮНИКЕ

25.04.2016
Сподели тази новина

 

Брюксел, 07.04.2016

 

КОМЮНИКЕ

Стартиране на MStyr15: Съчетаване на изискванията за безопасност и енергийно етикетиране в една дейност

13 органи за надзор на пазара в Европейския Съюз и Турция обединиха своите усилия под ръководството на PROSAFE, за да подобрят функционирането на Единния европейски пазар, като гарантират, че регулаторните мерки относно гумите се прилагат ефективно.

Дейността за надзор на пазара относно Гуми 2015, която стартира официално на 6 април 2016г., ще осигури спестяване на енергия от най-малко 105 GWh/година, посредством премахването на неправилно етикетираните гуми за леки коли от пазара.

През следващите 24 месеца инспектори от Белгия, България, Хърватска, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Испания, Швеция и Турция ще координират дейностите за надзор на пазара, което ще включва проверки на 15 000 гуми, 1500 документални проверки и тестване на 150 модела гуми. За да бъде работата на инспекторите по-ефективна и координирана, проектът ще предостави на всеки орган 2 таблета, където ще бъдат качени данните за инспектираните гуми и ще се разпространяват в Европа в реално време.

В много страни-членки опитът и ресурсите за правоприлагане са доста ограничени, тъй като регламентите за гуми са въведени през 2009 година. MSTyr15 включва механизми за подпомагане развитието на уменията на по-малко опитния персонал и съответните органи, подкрепяне на приемането на общи най-добри практики и осигуряване на бюджет за покриване на големите разходи за тестването на гуми съгласно изискваните стандарти.

Очакваните резултати от проекта са: приемане на най-добри практики, надзор на пазара, който да се осъществява по по-рентабилен и последователен начин, повишаване осведомеността и зачитане надзора на пазара от страна на доставчиците и потребителите на гуми.

Консорциумът ще работи тясно с други неучастващи органи на страни-членки от цялата Европейска Икономическа Зона, посредством своите връзки с ADCO за гуми. Освен това, консорциумът MSTyr15 ще работи заедно с Консултативен Съвет, който включва асоциации на доставчици на европейско равнище, потребителски организации и неправителствени организации, свързани с околната среда.

Лица за контакт:

Никълъс Оли, Изпълнителен Директор, nico.olie@prosafe.org и info@prosafe.org.

 

Предистория

Тази информация се предоставя от PROSAFE и органите за надзор на пазара, представляващи 13 страни в Европейския Съюз и Турция в дейността MStyr15.

Дейността се координира от PROSAFE (Европейския Форум за Безопасност на Стоките), организация с идеална цел, която обединява служители за надзор на пазара от цяла Европа и целия свят. Посетете www.prosafe.org, за да научите повече. На този уебсайт ще намерите също и повече информация относно MStyr15 и други Съвместни Дейности, координирани от PROSAFE. Разгледайте линковете към „Проекти” в лявата колонка.

 

Отказ

Това комюнике произтича от Дейността MSTyr15, която получава финансиране от програмата за проучвания и иновации „Хоризонт 2020” на Европейския Съюз съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ No. 696124.

Съдържанието на това комюнике представя възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. По никакъв начин не може да се счита, че то отразява мнението на Изпълнителната Агенция за Малки и Средни Предприятия (ИАМСП) или друг орган на Европейския Съюз. ИАМСП не поема отговорност за каквото и да е използване на информацията, която то съдържа.