EEPLIANT Продукти, отговарящи на изискването за енергийна ефективност 2014

08.06.2016
Сподели тази новина

 

 

EEPLIANT

Продукти, отговарящи на изискването за енергийна ефективност 2014

Целта на проекта EEPLIANT е да спомогне за постигането на планираните икономически ползи и ползите за околната среда на Директивите за енергийно етикетиране и екодизайн, посредством увеличаване на равнищата на съответствие на продуктите с тях.

Консорциумът EEPLIANT се състои от 13 органи за надзор на пазара от Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното Кралство. Координаторът е PROSAFE, организация с идеална цел, която обединява служители за надзор на пазара из цяла Европа.

Основни дейности

През периода 2015-2018, проектът EEPLIANT е насочен към следните продуктови групи:

  • Светодиодни лампи: документална проверка, скрийн тест и цялостно тестване на светодиодните лампи, регулирани от Делегиран Регламент (ЕС) на Комисията No. 874/2012 и Регламент на Комисията (ЕС) No. 1194/2012.
  • Оборудване за изображения: документална проверка и продуктово тестване на оборудването за изображения, обхванато от Доброволното Споразумение за Оборудване за Изображения в рамките на Директивата за Екодизайн.
  • Отоплителни уреди и комбинирани отоплители: документална проверка и продуктово тестване на отоплителни уреди и комбинирани отоплители под 400 kW, обхванати от Делегиран Регламент (ЕС) на Комисията No. 811/2013 и Регламент на Комисията (ЕС) No. 813/2013.

 

 

За първи път, доброволно споразумение и отоплителни продукти официално се проверяват спрямо изискванията за съответствие от страна на правителствени органи. Всеки един от Продуктовите Работни Пакети включва следните дейности, планирани за целия проект:

  • Документална проверка – проверка на техническата документация, която доставчиците трябва да предоставят на органите при поискване;
  • Скрийн тест – предприемане на предварителни тествания за идентифициране и оценка на вероятността от това даден модел да не издържи на тестването за пълно съответствие;
  • Координирано тестване за съответствие – пълно тестване на избран брой модели, отчасти предварително избрани от набор от модели, които не са издържали етапа на скрийн тест.

Последвайте ни!

Информирайте се за проектните дейности, свържете се с екипа за повече подробности и ни потърсете за повече информация!

Последвайте ни в Туитър: https://twitter.com/eepliant

Свържете се с нас: www.eepliant.eu/index.php/contact-us

Офис на PROSAFE

Avenue des Arts/Kunstlaan

41B01040 Брюксел, Белгия

Тел.: +32 2 8080 996

Имейл: info@prosafe.org

Опровержение: Този плакат на PROSAFE произтича от Дейността EEPLIANT 2014, която получава финансиране от Програмата за проучвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския Съюз съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ 649894. Съдържанието на този плакат представлява възгледите на автора и са единствено негова отговорност. По никакъв начин не може да се приеме, че той отразява възгледите на Изпълнителната Агенция за Малки и Средни Предприятия или друг орган на Европейския Съюз. Изпълнителната Агенция за Малки и Средни Предприятия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която той съдържа.