Опасни стоки в Европа

Не бяха открити записи, отговарящи на вашите критерии.Линк към открити опасни стоки в Европа, публикувани на български език на официалния интернет сайт на Европейската комисия. https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=bg