Химикалки

Информация за стоката
Ref №: INFO/00054/20
Категория: Стоки, имитиращи храни
Име на стоката: Химикалки
Описание на стоката: Химикалки със закрепени на тях стоки, имитиращи храни – плодове: червена ябълка, ягода и банан, изработени от мек материал.
Опасност
Рискове: Задавяне
Описание на риска: Поради формата, цвета, външния вид и размера си продуктите могат да бъдат объркани с храна и тъй като са изработени от дунапрен, може да се очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да ги объркат с храна, да отхапят от тях и да погълнат малки части, което да причини задавяне. Стоката не отговаря на Директива 87/357/EEC