Лазерна показалка

Информация за стоката
Ref №: INFO/0180/17
Категория: Лазерни показалки
Име на стоката: Лазерна показалка
Описание на стоката: Лазерна показалка с ключодържател, бутон за задействане на лазер и бутон за задействане на фенер
Опасност
Рискове: Увреждане на зрението