Стълба

Информация за стоката
Ref №: A12/00801/20
Категория: Други
Име на стоката: Стълба
Марка: AYYILDIZ
Модел/тип: баркод 8 699120419995
Артикулен номер/бар код: х
Страна на произход: Турция
Описание на стоката: Метална стълба с различен брой стъпала с платформа, търговска марка, внос от Турция, като стока, опасна за здравето и безопасността на потребителите, по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправи предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа, както следва: стълба с 2+1 стъпала; стълба с 3+1 стъпала; стълба с 4+1 стъпала; стълба с 5+1 стъпала; стълба с 6+1 стъпала.
Опасност
Рискове: Нараняване
Описание на риска: Стълбата няма достатъчна механична якост и може да се огъва по време на употреба.Заключващият механизъм на продукта може да се провали. Потребителят може да падне от височина и да се нарани. Продуктът не отговаря на съответния европейски стандарт EN 131.