Стоки имитиращи храни

Информация за стоката
Ref №: INFO/0047/19
Категория: Декоративни артикули
Име на стоката: Стоки имитиращи храни
Марка: неизвестна
Модел/тип: неизвестен
Артикулен номер/бар код: неизвестен
Описание на стоката: 1. Стока, имитираща храна – череши по 10 броя прикачени на клонка; 2. Стока, имитираща храна – папая по 4 броя, прикачени на клонка.
Опасност
Рискове: Задавяне