Стоки имитиращи храни

Информация за стоката
Ref №: INFO/0047/19
Категория: Декоративни артикули
Име на стоката: Стоки имитиращи храни
Марка: неизвестна
Модел/тип: неизвестен
Артикулен номер/бар код: неизвестен
Описание на стоката: 1. Стока, имитираща храна – череши по 10 броя прикачени на клонка; 2. Стока, имитираща храна – папая по 4 броя, прикачени на клонка.
Опасност
Рискове: Задавяне
Описание на риска: Поради формата, цвета, външния вид и размера си продуктите могат да бъдат объркани с храна. Малки части могат лесно да се отделят от продукта и това може да накара децата да ги сложат в устата и да се задавят. Стоката не отговаря на Директиваа 87/357/EEC