Лазерна показалка

Информация за стоката
Ref №: INFO/00030/20
Категория: Лазерни показалки
Име на стоката: Лазерна показалка
Описание на стоката: Лазерна показалка в картонена опаковка с надпис 3 in 1 LASER & LED LIGHIT & KEI CHAIN
Опасност
Описание на риска: Стоката не отговаря на изискванията за безопасност, съгласно БДС EN 60825-1, тъй като не е придружена с инструкции за употреба на български език, където да се посочват опасностите, свързани с използването на лазера, продуктът не съдържа името и адреса за контакт на отговорното лице или данни на производителя и не класифицирана, етикетирана и маркирана съгласно стандарта. Маркираният в етикета клас на лазерна опасност CLASS IIIА LASER PRODUCT е по изискванията на американския федерален стандарт. Поради липсата на указания, лазерният лъч или неговото огледално отражение могат да бъдат насочени срещу незащитени очи и да увредят зрителния апарат. Продължителното излагане на лазерно лъчение създава риск от увреждане на зрението на потребителите. Продуктът не съответства на стандарт БДС EN 60825-1:2015