Панер със сапуни

Информация за стоката
Ref №: INFO/00083/20
Категория: Козметика
Име на стоката: Панер със сапуни
Марка: x
Модел/тип: x
Артикулен номер/бар код: x
Описание на стоката: Панер със сапуни, които имитират храни, които по форма, цвят, външен вид и размер имитират храни /различни плодове/: банан, ябълка, портокал, лимон, круша, папая, смокиня, диня
Опасност
Рискове: Задавяне
Описание на риска: Поради формата, цвета, външния вид и размера си продуктите могат да бъдат объркани с храна и може да се очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да ги объркат с храна, да отхапят от тях и да погълнат малки части, което да причини задавяне.Стоката не отговаря на Директива 87/357/EEC и Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти