Комплект, съдържащ електронна цигара и течност

Информация за стоката
Ref №: A12/00672/20
Категория: Други
Име на стоката: Комплект, съдържащ електронна цигара и течност
Страна на произход: Китай
Описание на стоката: Комплект, съдържащ електронна цигара, течност без никотин и зарядно за електронна цигара, с опаковка
Опасност
Описание на риска: В потребителската опаковка на електронната цигара не е включена листовка, която да съдържа следната информация: 1. инструкция за употреба и съхранение на изделието, като се посочва, че изделието не се препоръчва за употреба от млади хора и непушачи; 2. противопоказания; 3. предупреждения за определени рискови групи; 4. възможни странични ефекти; 5. предупреждения за опасността от пристрастяване и токсичност; 6. данните за производителя и/или вносителя, както и юридическото или физическото лице за контакт на територията на Европейския съюз. Уязвимите потребители, хората със здравословни проблеми и бременните жени са изложени на риск от здравословни усложнения, ако не разполагат с информационната листовка. Продуктът не съответства на изискванията на Директива 2014/40/ЕС и Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия