Лазерна показалка

Информация за стоката
Ref №: INFO/0181/17
Категория: Лазерни показалки
Име на стоката: Лазерна показалка
Описание на стоката: Лазерна показалка под формата на мобилен телефон с размери 3х5 см, с ключодържател с лепенка на която е изобразен дисплей, с два бутона – от единия се задейства лазерна показалка, а от другия - бутон, който при натискане възпроизвежда токов удар
Опасност
Рискове: Увреждане на зрението