Приспособление с рамка за носене на гърба

Информация за стоката
Ref №: A12/0388/19
Категория: Изделия грижа за децата
Име на стоката: Приспособление с рамка за носене на гърба
Марка: Little life
Модел/тип: All Terrain S2
Артикулен номер/бар код: EAN5031863105712
Описание на стоката: Приспособление с рамка за носене на бебе в полиетиленова опаковка
Опасност
Рискове: Нараняване