Адаптер/щепсел разклонител с три гнезда

Информация за стоката
Ref №: A12/01051/21
Категория: Електрически уреди и оборудване
Име на стоката: Адаптер/щепсел разклонител с три гнезда
Марка: SPIN electrice
Модел/тип: SPN2304
Описание на стоката: Адаптер/щепсел разклонител с три гнезда, 16A 250V~ в бял цвят
Опасност
Рискове: Изгаряне, Токов удар
Описание на риска: Съгласно Изпитвателен протокол и Експертно становище, при провеждането на изпитванията на подвижен неразглобяем двуполюсен контакт с три гнезда с клапи и странично защитно устройство 16А 250V комбиниран с двуполюсен щепсел със странично защитно устройство 16А 250V, НЕ ОТГОВАРЯ на изискванията по отношение на т.26 винтове, тоководещи части и съединения на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013, нарушени са основни конструктивни изисквания (за механични и електрически съединения във веригите на изделието са използвани неподходящи нитови връзки, които не осигуряват защита срещу разхлабване в местата на свързване, а по този начин се създават предпоставки както за възникване на непосредствена опасност от изгаряния вследствие от недопустимо нарастване на съпротивлението на съединенията във веригите под напрежение, така и от индиректен допир до части под опасно напрежение поради разхлабване на връзките между отделните елементи на защитната верига) и в тези аспекти изделието трябва да бъде считано като опасно за живота и здравето на потребителя.