Слинг за носене на бебе

Информация за стоката
Ref №: INFO/0037/19
Категория: Изделия грижа за децата
Име на стоката: Слинг за носене на бебе
Марка: Kaya
Модел/тип: неизвестен
Артикулен номер/бар код: неизвестен
Страна на произход: България
Описание на стоката: Слинг за носене на бебе в полиетиленова опаковка
Опасност
Рискове: Задушаване