Течност за електронна цигара

Информация за стоката
Ref №: A12/00671/20
Категория: Други
Име на стоката: Течност за електронна цигара
Марка: BAZOOKA
Модел/тип: 230XWHYY
Артикулен номер/бар код: Баркод:8 5219400734 7
Страна на произход: Китай
Описание на стоката: Течност за електронна цигара, с обем 100 мл., съдържаща никотин, с посочено съдържание на никотин – 3 мг.
Опасност
Описание на риска: Върху контейнера и върху опаковката има изображение на ягода, от контейнера се излъчва аромат на ягода. Има риск за малките деца, ако те инцидентно погълнат от течността, което може да бъде смъртоносно за деца. Съгласно изискванията в член 20, параграф 3 а) от Директива 2014/40/ЕС и Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, контейнерите с течност не трябва да бъдат с обем повече от 10 ml за