Запалка с необичаен външен вид

Информация за стоката
Ref №: INFO/00115/21
Категория: Запалки
Име на стоката: Запалка с необичаен външен вид
Описание на стоката: Запалка с форма на топка за билярд, пластмасова, в различни цветове: бял, зелен, бял с широка жълта лента в средата и подчертана цифра 9
Опасност
Рискове: Изгаряне, Пожар
Описание на риска: Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, поради това, че е с необичаен външен вид и привлекателна за деца. Съществува риск от пожар, тъй като дизайнът й я прави привлекателна за децата, особено на възраст под 51 месеца. Поради това е възможно те да си играят със запалката и да пострадат от изгаряния поради пламъка или да причинят пожар.