Детско яке

Информация за стоката
Ref №: A12/0559/19
Категория: Облекло, текстилни изделия и модни артикули
Име на стоката: Детско яке
Марка: KWS
Модел/тип: арт. № А00036406 С64С27
Артикулен номер/бар код: 2 00000129696
Страна на произход: Китай
Описание на стоката: Детско яке, предназначено за малки деца, с посочени размери от 7 до 12 години, но видимо действителните размери са за деца от 4 до 5 години, състав 100% .
Опасност
Рискове: Нараняване, Удушаване
Описание на риска: В областта на главата има наличие на връзки със свободни краища. Те могат да се закачат по време на обичайните дейности на децата, което да доведе до удушаване/нараняване. Продуктът не отговаря на приложимия Европейски стандарт EN 14682 .