Лазерна показалка

Информация за стоката
Ref №: A12/1776/19
Категория: Лазерни показалки
Име на стоката: Лазерна показалка
Описание на стоката: Лазерна показалка с химикалка, с 2 бутона. Няма етикети на български език с информация за вид артикул, производител, вносител, предупредителни надписи.
Опасност
Рискове: Увреждане на зрението
Описание на риска: Лазерният лъч е твърде мощен и директното гледане в него може да увреди зрението. Според резултатите от лабораторния тест, излъчваната лазерна мощност надвишава 1 mW. Продуктът не съответства на стандарт EN 60825.