Разгласяване на колективен иск срещу "Солид - 55" ООД

30.05.2016
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите

 

 

Във връзка с изпълнение на протоколно определение на Софийски градски съд, ГО, 1-10 състав, по гр. д. №11028/2015г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „СОЛИД-55” ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 11 от типов Договор за изработка и монтаж на стока, предлагани от „Солид-55” ООД, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок от разгласяването, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”