Разгласяване на колективен иск срещу - Академия за сценични изкуства”ЕООД

27.01.2017
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, Гражданско отделение, I-14 състав, по гражданско дело № 4811/2016 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „АКАДЕМИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 2 и т. 5 от раздел V. „Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на ученика“ от Общи условия за записване, предлагани от „АКАДЕМИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“ ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Увредени лица, по смисъла на чл. 379, ал. 1 и сл. от ГПК, са физически лица, сключили договор за обучение с ответника „АКАДЕМИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“ ЕООД при Общите условия на договора за обучение (приети през 2011 г.), в периода след приемане на Общите условия, които са се съгласили и приели изрично тези Общи условия, както и физически лица, сключили договор за обучение, които не са заявили, че отхвърлят изрично Общите условия.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в 1-месечен срок от извършване на разгласяването увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.“