Разгласяване на колективен иск срещу - „Уоол Премиум” ЕООД

09.05.2017
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите”

В изпълнение на Определение на Окръжен съд Пловдив, Гражданско отделение, VІ  състав, по гр. дело № 2842/2016г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  вр. с чл.382, ал.2 от ГПК, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „УООЛ ПРЕМИУМ” EООД, с който към съда е отправено искане: 1. да постанови нищожността на чл. 7; чл. 11 и чл. 19.1 от типов договор за покупко-продажба извън търговски обект предлаган от „Уоол Премиум” ЕООД. 2. да постанови преустановяване прилагането на  неравноправните клаузи от типов договор за покупко-продажба извън търговски обект. 3. Да постановите забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи в типов договор за покупко-продажба извън търговски обект, предлаган от „ Уоол Премиум” ЕООД. 4. Да задължи „Уоол Премиум” ЕООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него. В двуседмичен срок считано от 15.05.2017г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”