Разгласяване на колективен иск срещу Теленор България ЕАД

26.08.2016
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите

В изпълнение на Разпореждане на Софийски градски съд, Гражданско отделение І – 9 състав, по гр. дело № 10439/2015г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и нейната администрация, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във вр. с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с който към съда е отправено искане:

1. да постанови нищожността на т. 27 от Общите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги (в сила от 10.09.2010г., изменени на 18.06.2013г.); 2. да постанови преустановяване прилагането на  неравноправната клауза на т. 27 от Общите условия на „Теленор България” ЕАД поради това, че е неравноправна клауза по смисъла на чл. 143, т.18, във вр. с т.6 от ЗЗП; 3. да разпореди на ответника да отстрани неравноправната клауза на на т. 27 от Общите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги (в сила от 10.09.2010г., изменени на 18.06.2013г.); 4. да задължи „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД  да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В едномесечен срок от последната публикация /31.10.16г./ всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”