Разгласяване на колективен иск срещу "МЕДИКО ПЛЮС-1" ЕООД

21.04.2017
Сподели тази новина

 „Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, Гражданско отделение, I-20 състав, по гражданско дело № 648/2016 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „МЕДИКО ПЛЮС-1” ЕООД за преустановяване на осъществявана от дружеството нелоялна заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл. 68ж, т. 19, във връзка с чл. 68г, ал. 4 от Закона за защита на потребителите (твърдение, че могат да бъдат спечелени награди, без по-късно да се предоставят посочените награди или тяхната равностойност) и постановяване на забрана, касаеща бъдещото прилагане на нелоялната заблуждаваща търговска практика от „МЕДИКО ПЛЮС-1“ ЕООД.

Увредени лица, по смисъла на чл. 379, ал. 1 и сл. от ГПК, са физически лица, евентуални ползватели на услугите, предоставяни от „МЕДИКО ПЛЮС-1“ ЕООД.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в 1-месечен срок от извършване на разгласяването увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.“