Разгласяване на колективен иск срещу „ИГРАЛНИЦА ЗАНИМАЛНИЦА” ЕООД

30.10.2015
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на определение на Варненски окръжен съд, Търговско отделение, по търговско дело № 657/2015 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ИГРАЛНИЦА ЗАНИМАЛНИЦА” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23 и чл. 37 от Общи условия за работа с деца на детски клуб „Игралница занималница” (организиране на занималня и извънучилищно обучение 2014 г.), предлагани от „ИГРАЛНИЦА ЗАНИМАЛНИЦА” ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Варненски окръжен съд, в срок един месец след датата на по-късното от двете съобщения (публикувани във вестник „Труд” и във вестник „Новинар”) всяко увредено лице може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”