Разгласяване на колективен иск срещу - „Хотели - Мениджмънт 2003 - Холдинг” АД

24.07.2017
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №4889/2016г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Хотели - Мениджмънт 2003 - Холдинг” АД за преустановяване и за забрана на търговска практика, изразяваща се в  предоставяне на потребителите на невярна и подвеждаща информация за вида и категорията на туристическия обект “Бяла бийч ресорт” на интернет сайта, на рекламната табела над входа на обекта и на паспортите на хотела. Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едномесечен срок от разгласяването, считано от 24.08.2017г. всеки потребител може да заяви пред съда с изрична писменна молба, с препис за ищеца и ответника в която лицето, което се присъединява, следва да посочи твърденията си във връзка с търпяното увреждане в резултат на проявената нелоялна практика от страна на ответника и конкретните си искания във връзка с това.”