Разгласяване на колективен иск срещу „Глобъл Комюникейшън Нет” АД

23.11.2015
Сподели тази новина

 

В изпълнение на Определение на Софийски градски съд, Гражданско отделение І – 21 състав, по гр. дело № 12165/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  вр. с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Глобъл Комюникейшън Нет” АД, с който към съда е отправено искане: 1. да постанови нищожността на чл. 43 от „Общи условия за предоставяне на интернет услуги от „Глобъл Комюникейшън Нет” АД”; 2. да постанови преустановяване прилагането на  неравноправната клауза на чл. 43 от „Общи условия за предоставяне на интернет услуги от „Глобъл Комюникейшън Нет” АД” поради това, че възпрепятства правото на предявяване на иск от страна на потребителя за решаването на спорове от компетентния български съд; 3. да разпореди на ответника да отстрани неравноправната клауза на чл. 43 от „Общи условия за предоставяне на интернет услуги от „Глобъл Комюникейшън Нет” АД”; 4. да задължи „Глобъл Комюникейшън Нет” АД  да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В едномесечен срок от 23.11.2015г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.