Разгласяване на колективен иск срещу „Фактор И.Н.” АД

26.10.2016
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите"

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд –, ГО, 1-15-ти състав по г.д.№ 1667/2016 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Фактор И.Н.” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. X.3.3., чл. X.3.4., чл. X.5., чл.Х.6.,  чл.Х.8., чл.Х.9. и чл.ХII.6. от „Общите условия на „Фактор И.Н.” АД за предоставяне на кредити на физически лица.”, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в срок до 20.12.2016 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”