Разгласяване на колективен иск срещу „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД

29.09.2016
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на Разпореждане на Софийски градски съд, ГО 1-9 с-в, гр. дело №1022/2016 г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на т. 1 от Условията по договора за потребителски кредит, предлагани от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, а именно: „(…)Кредитополучателят заплаща на Кредитора еднократно начислена такса ангажимент, срещу която Кредиторът фиксира лихвения процент за срока на договора, в размер посочен в поле „Такса ангажимент”. Таксата е дължима в остатъчния си размер при предсрочно погасяване на кредита. (…)”. Комисията уведомява, че съгласно Разпореждането на Софийски градски съд в едноседмичен срок от разгласяването, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса.”