Разгласяване на колективен иск по гр.д.№ 17760/2014 г. срещу - „Теленор България” ЕАД

16.06.2017
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд – ГО, 1-7-ти състав по гр.д.№ 17760/2014 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Теленор България” ЕАД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 18 и т. 92 от Общите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в  едномесечен срок, считано от 05.06.2017 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”