Разгласяване на колективен иск срещу - „Банка Пиреос България” АД

19.12.2016
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите"

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд – ГО, 1-3-ти състав по г.д.№ 1304/2016 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Банка Пиреос България” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 13, ал. 1 и 3 и чл. 23, ал. 3 от „типов договор за жилищен кредит”, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в срок до два месеца, считано от датата на настоящата публикация, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”