Колективен иск срещу ЗК „Надежда” АД

06.07.2018
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-3 състав, по гр. д. №154/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу ЗК „Надежда” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т.17.2, т.48 и т. 54.3 от Общите условия, приложими при застраховка на моторни превозни средства „Каско”, предлагани от ЗК „Надежда” АД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в срок от два месеца всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”