Kолективен иск срещу ЗД „БУЛ ИНС" АД

Няма добавено изображение
01.03.2019
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-19 състав, по гр. д. №11300/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу ЗД „БУЛ ИНС" АД за обявяване за нищожни, отстраняване и преустановяване прилагането на клаузите на т. 1.10 в раздел III, т. 1.11.2 в раздел III, т. 5 в раздел V, т. 1.1 в раздел VI, т. 2.17 в раздел VI, т. 3.1 в раздел VIII, т. 3.2 в раздел VIII и т. 2.1 в раздел IX от Общи условия на ЗД „Бул Инс” АД за застраховка на сухопътни превозни средства (СПС) без релсови превозни средства „Автокаско”, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, всяко увредено лице може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса в едномесечен срок, считано от 01.04.2019г., съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.