Kолективен иск срещу „Велмакс лукс” ЕООД

17.02.2020
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, по гражданско дело. №4129/2019г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Велмакс лукс” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл. 7 от типов договор за покупко-продажба извън търговски обект, предлаган от „Велмакс лукс“ ЕООД, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в двумесечен срок от 17.02.2020г., всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”