Колективен иск срещу „Терра кредит” ООД

18.04.2018
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд, ГО, 1-9 състав, по гр. д. №12427/2016г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Терра кредит” ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 2.4, буква „в", т. 2.4, предл. 2, т. 2.4, предл. 3, т. 2.9.2, т. 2.9.3, т. 2.9.4 от Общите условия по договор за потребителски кредит, предлагани от „Терра кредит” ООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок след разгласяването - от 08.05.2018г. до 08.06.2018г., всяко увредено лице може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”