Колективен иск срещу „Стил ПМ” ЕООД

19.11.2018
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд, ГО, 1-17 състав, по гр. д. №2155/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Стил ПМ” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите в чл. 3 от раздел II.,  чл. 2 от раздел IV. и чл. 3 от раздел IV. в типов Договор за продажба на врати, предоставян от „Стил ПМ” ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок след разгласяването - от 19.12.2018г., всяко увредено лице може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”