Колективен иск срещу „Планет травел“ ООД

12.04.2018
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд Варна, по търговско. д. №13/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Планет травел” ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 5, чл. 12., чл. 22, ал. 2 и ал. 3, чл. 15 и чл. 18 от Общите условия за организирано пътуване на „Планет травел“ ООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Окръжен съд Варна, до 15.05.2018г., всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”