Колективен иск срещу „Недвижими имоти Пиргос МП” ЕООД

29.01.2018
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд Бургас, по търговско дело489/2017г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу Недвижими имоти Пиргос МП” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите в  раздел III. „Права и задължения на възложителя”, чл.3.3. и в раздел V. „Общи условия”, чл.6 от типов Договор за посредничество, предлаган от Недвижими имоти Пиргос МП” ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Окръжен съд Бургас, срокът за присъединяване на заинтересованите лица към иска е от дата 13.02.2018г. до 27.02.2018г.’’