Колективен иск срещу „Мистрал Травел” ООД

22.12.2017
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-11 състав, по гр. д. №8756/2016г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Мистрал Травел” ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 4.2 от „Общите условия за организирано пътуване”, предлагани от „Мистрал Травел” ООД, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в срок от разгласяването до следващото съдебно заседение, което ще се проведе на 12.06.2018г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”