Kолективен иск срещу „Милди 2000” ЕООД

14.10.2019
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-11 състав, по гр. д. №13864/2017г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Милди 2000” ЕООД за прогласяване на нищожността на текста на чл.4, предл.2 от раздел III, в чл.5, и раздел IV, в чл.7 от типовия Договор за организирано детско/ученическо групово пътуване, предоставяни от „Милди 2000” ЕООД. В срок до 31.12.2019г., всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.