Колективен иск срещу - „ИМОТЕКА” АД

30.11.2017
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на Разпореждане на Софийски градски съд, ГО 1-9 с-в, гр. дело №15456/2016 г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „ИМОТЕКА” АД, за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на следните неравноправни клаузи: Раздел IV „Общи условия”, в т.9.1., предл.1; в раздел IV „Общи условия”, в т.9.1., предл.2; в раздел IV „Общи условия”, в т.9.2. във връзка с т.6, трето предложение и в раздел IV „Общи условия”, в т.11 от Договор за посредничество с купувач, предоставян от „ИМОТЕКА” АД. Комисията уведомява, че съгласно Разпореждането на Софийски градски съд в тримесечен срок от извършване на разгласяването увредените лица могат да заявят становище за участие в настоящото производство или че ще осъществят самостоятелна защита.”