Колективен иск срещу „ИДЕАЛ ПРО” ЕООД

01.02.2018
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на Разпореждане на Софийски градски съд, ГО 1-3 с-в, гр. дело №16392/2016 г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „ИДЕАЛ ПРО” ЕООД, за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на следните неравноправни клаузи: Раздел II. „Права и задължения на продавача”-чл.3, в раздел IV „Рекламации” – чл.3 от типовия Договор за продажба, предлаган от „ИДЕАЛ ПРО” ЕООД. Комисията уведомява, че съгласно Разпореждането на Софийски градски съд в двумесечен срок от извършване на разгласяването увредените лица могат да заявят становище за участие в процеса или самостоятелна защита.”