Колективен иск срещу „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Няма добавено изображение
01.10.2019
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-29 състав, по гр. д. №4604/2019г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД  за обявяване за нищожни, отстраняване и преустановяване прилагането на клаузите на т. 26 и т. 34 от Общи условия на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД  за застраховка „Живот, свързана с банков кредит", които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, всяко увредено лице може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса в едномесечен срок, считано от 01.11.2019г., съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.