Kолективен иск срещу „ДРИЙМ ТРАВЪЛ” ЕООД

Няма добавено изображение
22.04.2019
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд – Бургас, Гражданско отделение, по гр. дело № 56/2019 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ДРИЙМ ТРАВЪЛ” ЕООД за прогласяването за нищожна и отстраняването на клаузата на чл. 7 от раздел II. „Общи условия“ от резервационен договор № 0000285 от 15.01.2016 г., предлаган от „ДРИЙМ ТРАВЪЛ” ЕООД, която КЗП счита за неравноправна.

Увредени лица по смисъла на чл. 379, ал. 1 и сл. от ГПК са сключилите с „ДРИЙМ ТРАВЪЛ” ЕООД резервационни договори, които твърдят, че са нарушени правата им в резултат на прилагане на разпоредбата на чл. 7 от раздел II. „Общи условия“ от резервационен договор № 0000285 от 15.01.2016 г.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Окръжен съд – Бургас, в срок от 29.04.2019 г. до 15.05.2019 г. всяко увредено лице може да заяви пред съда, че ще се присъедини към съдебното производство по така предявения колективен иск.

Присъединяването следва да стане с изрична писмена молба – с преписи за ищеца и ответника, в която лицето, което се присъединява в производството, следва да посочи своите твърдения във връзка с претърпяното увреждане в резултат на предоставените услуги от страна на ответника „ДРИЙМ ТРАВЪЛ” ЕООД, съобразно оспорената разпоредба от Общите условия от резервационен договор, а също и конкретните си искания във връзка с това.”