Колективен иск срещу „Банка Пиреос България” АД

06.08.2018
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-10 състав, по гр. д. №13872/2017г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Банка Пиреос България” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл. 13, ал. 1, буква „г” /настоящ чл. 13, ал. 2., б. „б”/ от ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ която КЗП счита за неравноправна. Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок считано от 06.09.2018г., всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”