Колективен иск срещу „Асет иншурънс” АД

28.08.2018
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, по гражданско дело. №3209/2018г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Асет иншурънс” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 61 и т. 69.1 от общите условия по застраховка „Каско“ на „Асет иншурънс“ АД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в едномесечен срок от 10.08.2018г., всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”