Колективен иск срещу „Адрес недвижими имоти ” АД

22.01.2018
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-11 състав, по гр. д. №695/2017г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Адрес недвижими имоти” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 9.1, предл. 1, т. 9.1., предл. 2, т. 9.2, във връзка с т. 4.7., и т. 11 от раздел IV „Общи условия” на типов ексклузивен договор за посредничество с купувач, предоставян от  „Адрес недвижими имоти” АД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, до 13:30 часа на 26.06.2018г., когато е съдебното заседание по делото, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”