Колективен иск срещу „АБАКС” ЕООД

14.02.2018
Сподели тази новина

 „Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №696/2017г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „АБАКС” ЕООД за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на следните неравноправни клаузи: В раздел IV.”Права и задължения на страните” на Общите условия към Договор за организирано туристическо пътуване предоставян от „АБАКС” ЕООД, т.4.2.; В раздел V.Отговорност на страните” т.5.1; В раздел V.Отговорност на страните” т.5.4; В раздел V. Отговорност на страните” т.5.6; В раздел VI. Спорове и рекламации”, т.6.3.,. Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едноседмичен срок след датата на публикацията – увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно, чрез писмена молба, придружена от два преписа.