„АКВА ТУР БГ” ЕООД

03.05.2018
Сподели тази новина

 „Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №8598/2017г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „АКВА ТУР БГ” ЕООД за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на чл.7.3, чл.7.6, чл.13, чл.21.8, чл.23.2, чл.24 и чл.25 в типов Договор за организирано туристическо пътуване, предлаган от „Аква Тур БГ” ЕООД. Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в двуседмичен срок от разгласяването всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса.”