Обявления
 • 28.08.2018

  Колективен иск срещу „Асет иншурънс” АД

  Комисия за защита на потребителите. Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, по гражданско дело. №3209/2018г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на...

 • 06.08.2018

  Колективен иск срещу „Банка Пиреос България” АД

  „Комисия за защита на потребителите. Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-10 състав, по гр. д. №13872/2017г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 и чл....

 • 10.07.2018

  „Профи кредит България” ЕООД

  Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-19 състав, по гр. д. №15118/2016г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във ...

 • 06.07.2018

  Колективен иск срещу ЗК „Надежда” АД

  „Комисия за защита на потребителите. Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-3 състав, по гр. д. №154/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона...

 • 23.05.2018

  „АКВА ТУР БГ” ЕООД

  „ Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №8598/2017г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка...

 • 18.05.2018

  „АКВА ТУР БГ” ЕООД

   „ Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №8598/2017г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във ...

 • 08.05.2018

  „АКВА ТУР БГ” ЕООД

   „ Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №8598/2017г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във ...

 • 03.05.2018

  „АКВА ТУР БГ” ЕООД

   „ Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гражданско дело №8598/2017г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във ...